Vässar IT-kompetensen
Compass Consulting hjälper stora företag och organisationer att bli bättre på att använda sig av informationsteknologi. Företaget har funnits i 25 år och har idag 18 kontor i 15 länder.
Bengt Miller, VD för Compass Consulting AB:s Sverigekontor i Stockholm, berättar om företagets koncept som står på tre olika byggstenar. Den första delen är en databas med referensdata från tidigare projekt som man genomfört. Den andra byggstenen är generiska modeller för de miljöer och processer som man vill analysera hos kunden – till exempel en administrationsprocess i ett livförsäkringsbolag eller driften av en IT-miljö. Den tredje delen utgörs av konsulter med mångårig IT-erfarenhet.
– Vi har idag ungefär 500 kunder över hela världen i 37 olika länder, berättar Bengt. Det gemensamma är att alla är mycket stora företag, banker, försäkringsbolag, flygbolag och offentlig verksamhet. Compass har drygt 200 anställda ute i världen och den övervägande majoriteten är seniorkonsulter. Vår ägare, Olof Söderholm, sitter på Compass huvudkontor i Storbritannien.
Bengt förklarar att vågen med outsourcing av IT-drift till en extern leverantör fortfarande pågår i världen men att allt fler ser att det sällan är ekonomiskt fördelaktigt. Företagen fastnar ofta i långa avtal där man inte tydligt klargjort ansvarfördelningen mellan parterna. Många blir därmed missnöjda med affären och vänder sig till Compass för att få hjälp med en oberoende analys av relationen med IT-leverantören.

– Det roligaste inom verksamheten är att vi i våra uppdrag så gott som alltid kan visa kunden besparingsmöjligheter på upp till 20 procent. Något som vi kallar Compasseffekten visar dessutom att återkommande kunder som tar vara på Compass effektiviseringsförslag har en lägre operativ kostnad än nya kunder.
För outsourcing fokuserar Compass på specifika områden via en bukett av tjänster. Man rekommenderar kortare kontraktstider och fler leverantörer för att IT-partnern ska vara aktiv i relationen. Fördelen med en extern leverantör kan vara att man får ökad tillgång till spjutspetskompetens, modernare teknik och att man får en högre kvalitetsmässig nivå på sin drift till en lägre kostnad.
– Jag vill trycka på att kunderna ska tänka sig för innan de väljer att outsourca sin IT-drift, konstaterar Bengt. De bör först titta noggrant på vad de själva kan åstadkomma och vill de kan de naturligtvis alltid vända sig till oss för att få råd.

Compass Consulting AB

Bransch:
IT / Teknik

Telefon: 08-4464910
Fax: 08-7921595


Email:
bengt.miller@compassmc.com

Hemsida:
www.compassmc.com

Adress:
Compass Consulting AB
Kanalvägen 15
18330 TÄBY

| 13 SENASTE FÖRETAGEN